1. Zakres ważności regulaminu

Miniejszy regulamin dotyczy wszystkich zamówień zawartych pomiędzy firmą Lema 3d ul.lipowa 4d 30-701 Kraków, (zwaną poniżej sklep CYKCYK) i jej klientami w sklepie internetowym cykcyk.com.

2. Przebieg procesu zamówienia, umowa kupna, limity zamówienia

 1. Przebieg procesu zamówienia
  • CYKCYK oferuje swoim klientom szeroką gamę produktów z dziedziny materiałów reklamowych. klient, klikając na przycisk “dodaj do koszyka” znajdujący się pod miniaturą konkretnego produktu dodaje go swojego wirtualnego koszyka, klikając na miniaturę danego produktu klient przechodzi do strony ze szczegółami dotyczącymi np. rodzaju, wielkości czy galerią produktu. Jest możliwość ustalenia konkretnej ilości produktu z tej podstrony a następnie dodanie jej do koszyka.
  • Po skierowaniu kursora na ikonę koszyka zwanego “twój koszyk”, wyświetlany w prawym górnym rogu sklepu, rozwija się menu produktów, które znajdują się w koszyku, z możliwością usunięcia towaru z koszyka, zobaczenia koszyka, złożenia zamówienia oraz kwotą produktów bez wliczonej ceny dostawy. Klient w dowolnym momencie przed dokonaniem płatności może modyfikować zawartość swojego koszyka.
  • Jeśli klient chce sfinalizować zamówienie, klient przechodzi na stronę koszyka gdzie widzi podsumowanie swoich zakupów wraz z możliwością wybrania interesującego go rodzaju wysyłki. Następnie klikając na przycisk “przejdź do kasy” przechodzi dalej. Zarejestrowani klienci mogą podać tutaj swój adres e-mail i hasło, aby skorzystać z zapisanych informacji w celu realizacji zamówienia. Alternatywnie klient może zarejestrować się jako nowy użytkownik albo kontynuować zakup bez konieczności rejestracji. W takim wypadku klient musi w następnym kroku podać swój adres i dane do rachunku.
  • Po uzupełnieniu danych klient wybiera odpowiadającą mu formę płatności za zamówienie oraz zaakceptować regulamin.
  • Następnie, klikając na przycisk “kupuję i płacę”, klient przechodzi do podstrony płatności.
  • Po dokonaniu płatności pojawia się strona wraz z szczegółami zamówienia.
 2. Umowa kupna przedstawionego asortymentu w sklepie CYKCYK służy jako ilustracja i nie stanowi wiążącej oferty sprzedaży. Klient składa wiążącą ofertę kupna poprzez sfinalizowanie procesu zamówienia i kliknięcie na przycisk “kupuję i płacę”. Wówczas klient otrzymuje automatyczne potwierdzenie na podany adres e-mail (tzw. potwierdzenie zamówienia). To potwierdzenie zamówienia nie jest jeszcze zawiązaniem umowy. zawarcie umowy kupna z CYKCYK następuje w momencie, gdy CYKCYK przyjmie zamówienie klienta, wysyłając zamówiony towar i potwierdzając to drugim e-mailem (zamówienie zrealizowane) wraz z dołączeniem do wiadomości załącznika w postaci faktury vat transakcji.
 3. Limity zamówienia/produkty sprzedawane są wyłącznie konsumentom w ilościach detalicznych. Oferta CYKCYK kierowana jest do osób, które są w wieku umożliwiającym im zdolność do czynności prawnych.

3. Ceny i koszty przesyłki

 1. Cena za paczkę regulowana jest według stawek przewoźnika inpost.
 2. Cena za użycie opcji wysyłki paczokomaty inpost regulowana jest na podstawie wielkości zamówienia klienta, docelowo cena pokazuje paczkę dostosowaną do większości zamówień realizowanych przez nasz sklep – cena dostawy nie powinna ulec zmianie.

4. Dostawa

Jeśli w ofercie nie jest podane inaczej, czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 5 dni roboczych. Czas liczony jest od momentu złożenia zamówienia, z wyjątkiem płatności przelewem – w tym wypadku liczony jest on od dnia zaksięgowania płatności.

Dostawa odbywa się w godzinach pracy firmy kurierskiej.

Jeśli doręczony towar został uszkodzony podczas transportu, klient powinien niezwłocznie skontaktować się z serwisem klienta CYKCYK. CYKCYK ma wówczas możliwość reklamacji towaru u podmiotu świadczącego serwis lub ubezpieczyciela. Jeśli klient nie poinformuje o szkodzie powstałej w czasie transportu, nie ma to żadnego wpływu na ustawowe warunki gwarancji.

W celu bezproblemowej realizacji zamówienia, CYKCYK przekazuje odpowiedniej firmie dostawczej adres mailowy i numer telefonu klienta. Przekazanie adresu mailowego i numeru telefonu jest obowiązkowym elementem zawieranej umowy kupna z CYKCYK. Klientowi nie przysługuje w tej kwestii prawo wyboru lub odwołania. Więcej informacji jest dostępnych w naszym regulaminie o ochronie danych osobowych.

5. Zastrzeżenie własności

Towar pozostaje własnością CYKCYK, aż do momentu całkowitej zapłaty za towar. Zastaw, przeniesienie własności w celu zabezpieczenia wierzytelności, przetwarzanie lub wprowadzanie zmian w wyglądzie przed przekazaniem prawa własności do produktu są dozwolone jedynie za zgodą sklepu CYKCYK.

6. Prawo do odstąpienia od umowy

Klienci, będący konsumentami, mają prawo do zwrotu zamówionych towarów w ciągu 14 dni. Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje wiążącej prawnie transakcji, niezwiązanej z jej działalnością handlową lub zawodową. Odnośnie prawa do odstąpienia od umowy i wyłączenia od tego prawa, zastosowanie mają poniższe regulacje. w przypadku dalszych pytań, klient może skontaktować się z serwisem klienta

Pouczenie o odstąpieniu od umowy.

Prawo do odstąpienia od umowy

Informujemy, że CYKCYK z twoim zdjęciem! jest produktem na indywidualne zamówienie, w związku z czym zgodnie z prawem handlowym nie przysługuje w jego przypadku prawo do reklamacji z przyczyn innych niż uszkodzenie produktu czy nieprawidłowy nadruk (niezgodny z zamówieniem).

Zwrotom nie podlegają foto obrazy, a także obrazy wykonywane na specjalne zamówienie Klienta.

Klient ma prawo odstąpienia od umowy – bez podania przyczyny – w ciągu 14 dni. Czas ten liczy się od dnia, w którym klient lub upoważniona przez klienta osoba (nie może to być jednak kurier firmy przewozowej), otrzymał ostatni zamówiony produkt.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, klient musi poinformować o tym fakcie firmę CYKCYK telefonicznie lub w formie pisemnej np. listownie lub za pomocą poczty elektronicznej (CYKCYK ul. Lipowa 4d, 30-701 Kraków, Polska, telefon: +48 605687787, cykcyk@cykcyk.com w tym celu klient skorzystać może z formularza odstąpienia od umowy, co jednak nie jest obowiązkowe.

Aby odstąpienie od umowy było skuteczne, klient musi poinformować o tym fakcie CYKCYK w ciągu 14 dni.

Konsekwencje odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy CYKCYK zwróci klientowi wszystkie poniesione przez klienta koszty, łącznie z kosztami dostawy – z wyjątkiem kosztów powstałych na skutek skorzystania z innej niż oferowana przez CYKCYK, standardowa usługa kurierska – niezwłocznie, w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez CYKCYK informacji o odstąpieniu od umowy. Zwrot kwoty następuje w ten sam sposób, w jaki została zrealizowana pierwotna transakcja, chyba że wyraźnie ustalono z klientem inne warunki zwrotu poniesionych kosztów. Klient w żadnym wypadku nie ponosi kosztów zwrotu. CYKCYK zastrzega sobie prawo do wstrzymania zwrotu, aż do momentu otrzymania towaru albo potwierdzenia wysłania towaru przez klienta, w zależności od tego, które zdarzenie ma miejsce wcześniej. Towar należy odesłać w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy na następujący adres:

CYKCYK
ul. Lipowa 4d
30 -701 Kraków

Zwrot jest skuteczny, tylko jeśli zachowany został termin 14 dni. W CYKCYK zwrot towarów do 14 dni bez podania przyczyny jest bezpłatny. Firma kurierska odbierze przesyłkę od klienta, a koszty z tym związane poniesie CYKCYK. Klient ponosi koszty trwałej utraty wartości towaru wówczas, gdy utrata ta powstała na skutek przekroczenia zakresu standardowego sprawdzenia właściwości lub sposobu użytkowania produktu.

Koniec pouczenia o odstąpieniu od umowy.

Wyłączenia prawa do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania w przypadku produktów:

 • Które nie są prefabrykowane, zostały przygotowane na specjalne zamówienie klienta i są dostosowane do jego oczekiwań; produktów podatnych na szybkie zepsucie,
 • Które nie nadają się do zwrotu z powodu ochrony zdrowia lub higieny lub których zabezpieczenie zostało zerwane po doręczeniu,
 • Które zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi produktami już po doręczeniu.

Formularz odstąpienia od umowy

Wzór formularza odstąpienia od umowy
jeśli chcą państwo odstąpić od umowy, prosimy o wypełnienie poniższego formularza i odesłanie go na poniższy adres:

 • CYKCYK ul.Lipowa 4d, 30-701 Kraków , cykcyk@cykcyk.com
 • Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy/sprzedaży następujących towarów (*)/o świadczenie następującej usługi (*
 • Data zamówienia (*)/data odbioru (*))
 • Imię i nazwisko/nazwa/nazwisko konsumenta(-ów)
 • Adres konsumenta(-ów)
 • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 • Data

_______________
(*) niepotrzebne skreślić.

7. Metody płatności

Metody płatności dostępne w sklepie to: przelew natychmiastowy przelewy24, lub przelew na polskie konto bankowe , CYKCYK zastrzega sobie prawo akceptacji jedynie niektórych metod płatności. Płatność poprzez wysyłkę gotówki lub czeków nie jest możliwa.

 1. Przelew natychmiastowy przelewy24, bezpieczna i wygodna metoda płatności. Po złożeniu zamówienia zostaniesz przekierowany na stronę internetową swojego banku. Po dokonaniu transakcji automatycznie powrócisz na stronę cykcyk.com.

8. Ochrona danych osobowych

Firma podchodzi do ochrony danych osobowych klientów bardzo poważnie. Prosimy o dokładne zapoznanie się z informacjami o ochronie danych osobowych.

9. Oferent sklepu

Lema3d
ul. Lipowa 4d
30 – 701 Kraków
Zarząd firmy:
Krzysztof Jan Buszko
Nip: PL5221312315

10. Regulacja końcowa

Stan prawny regulaminu sklepu: 08.03.2021 r.